MENU
Košarica Lokalna ponudba Izdelki Vzmetnice

Krovni pogoji in navodila uporabe storitev Privoščite

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev Privoščite (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin. Sistem Privoščite omogoča komunikacijo prek SMS sporočil (v nadaljevanju: storitve). Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve Privoščite in navodili ponudnika poti.

Definicije:
Ponudnik storitve je po teh Pogojih podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, ki storitev trži in zanjo v celoti odgovarja.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o. telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o.) se pri uporabi sistema Privoščite uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.

Uporabnik storitev Privoščite je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavjen in podpira WAP protokol.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve. Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno številko 3090.

2. Pravila in pogoji uporabe in sodelovanja

V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom Slovenije (naročniki, Mobiuporabniki, Debitel naročniki, uporabniki Debikartice in Izimobil uporabniki), Simobil in Tušmobil GSM/UMTS (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnika poti.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji, objavljenimi na www.privoscite.si. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in jih ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet pogojev, ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji prek SMS sporočila.

Ponudnik storitve lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve nadaljnje obveščanje o novostih in sorodnih informacijah ter obdelavo podatkov. Reklamna sporočila so za uporabnike brezplačna.

V sistemu storitev Privoščite je ponujenih več storitev. Dodatna navodila za uporabo posamezne storitve so posebej navedena v oglasu za konkretno storitev in v Posebnih pogojih in pravilih konkretne storitve, dosegljivih na spletni strani www.privoscite.si .

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin, mora ponudnik uporabnika natančno seznaniti s Ponudnikovimi pravili in pogoji ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Uporaba Privoščite servisov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitev, objavljeni na spletni strani ponudnika www.privoscite.si na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter posebnimi pogoji posamezne storitve in drugimi navodili.

Prijava in odjava

Prijave in odjave v storitve so podrobno definirane v posebnih pogojih posamezne storitve.

Pristop k storitvi

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način: Uporabnik pošlje na številko 3090 SMS sporočilo s ključno besedo storitve, ki je navedena v splošnih pogojih posamezne igre ter besedilom, ki ga nagradna igra zahteva.

Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: "Če se strinjate s Pogoji, ki jih najdete na strani www.privoscite.si, pošljite SMS z vsebino: DA na številko 3090 (To sporočilo je brezplačno)".

Uporabnik mora odgovoriti z: DA, če želi uporabljati Storitev.

Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje ponudniku storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava

Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

Predplačniške storitve - klubi

Uporabnik ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je bil vključen na seznam prejemnikov periodičnih SMS, prejme SMS potrdilo.

SMS potrdilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku in vključuje tekst: ''S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obveščanje (ime kluba), n-krat mesečno/tedensko. Cena sporočila je 1,99 EUR z DDV. Odjava: ključna beseda_STOP na ****. Privoščite d.o.o.'' To sporočilo je za uporabnika brezplačno.

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil:

a) Za odjavo od VSEH obvestil in iz vseh mobilnih klubov na Samostojni številki 3090, uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ''STOP'' na 3090.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin na številki 3090. Privoščite d.o.o..''

b) Za odjavo od SMS obvestil oziroma iz mobilnega kluba, ki je vezan izključno na to ključno besedo v okviru ponudnikove Samostojne številke 3090 uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: 'ključna beseda_STOP' na 3090.

Kot odgovor na zahtevo po delni odjavi iz določenega mobilnega kluba, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ''Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij /vsebin na ključni besedi »KLJUČNA BESEDA« in številki 3090 Privoščite d.o.o.''

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko uporabnik poda zahtevo za odjavo.

Uporabnikom so omogočena dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi uporabnik dostopi do informacij, ki so pomembne zanj.

Info

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ''INFO'' na Samostojno številko 3090, da bi ugotovil, na kaj je prijavljen.

Kot odgovor na zahtevo uporabnik prejme brezplačno SMS sporočilo: ''Na številki 3090 ste prijavljeni na SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin, npr.: GARDA - odjava GARDA STOP«

Pomoč

Ponudnik: Privoščite d.o.o, e-posta: info@privoscite.si, Reklamacijska in kontaktna št: 040 711 743. Delovnik: 9:00 do 15:00 ure vsak delovni dan.

Pravila obnašanja

Nekateri servisi PRIVOŠČITE omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik PRIVOŠČITE storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitve ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Zaposleni v PRIVOŠČITE D.O.O. ali zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji ponudnika storitev, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev PRIVOŠČITE zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb;
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema PRIVOŠČITE kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitev PRIVOŠČITE ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitev.

Plačilo storitev

V sistemu PRIVOŠČITE so nekateri servisi plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu prikazana z imenom PRIVOŠČITE.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o..

Spodnji cenik je splošen cenik storitev PRIVOŠČITE, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev Privoščite (vsi naročniki Telekom Slovenije/ Simobil/ TušMobil).

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa PRIVOŠČITE:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka/mobilne vsebine Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
Privoščite.si Samostojna št. Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 1 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 2 0,09
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 3 0,19
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 4 0,49
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 5 0,99
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 6 1,29
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 7 1,49
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 8 1,69
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 9 1,99
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 10 2,49
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 11 0,29
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 12 0,69
 1. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):
  a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;
  b) Ali če storitev ni na voljo.
 2. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku:
  a) Obvestilo o prijavi v sistem;
  b) Obvestilo o odjavi iz sistema;
  c) Reklamna sporočila
 3. Posredovani plačljivi SMS-i uporabniku (vsi naročniki Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil)
  a) Posredovane informacije,
  b) Zahtevane informacije,
  c) Potrdila o prejetem glasu in rezultati,
  d) Potrdila o odgovorih in rezultati,
  e) Vprašanja
  f) Pozdravna sporočila za storitve SMS želje in pozdravi.

3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema PRIVOŠČITE se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil;
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah Privoščite:
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve;
 • družba Telekom Slovenije d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center;
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika ( ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d. sporočilo zavrže;
 • v kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o..

5. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve.Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve Privoščite uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Telefon: 040 711 743
E - mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: vsak delovni dan od pon – petka, med 9h – 15h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev Privoščite bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi pogoji uporabe storitev PRIVOŠČITE in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

6. Kršitve

Ponudnik storitve PRIVOŠČITE bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Prenos sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekom Slovenije, omrežja Telekom Slovenije, Simobila in Tušmobila.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.privoscite.si in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.

Bi si radi privoščili več za manj denarja? Prijavite se na enovice!