MENU
Košarica Turizem Lokalna ponudba Izdelki Vzmetnice IR Paneli

Pogoji prodaje

Podjetje Privoščite d.o.o. omogoča in organizira promocijsko prodajo storitve/blaga na spletni strani Privoščite.si kot posrednik v imenu in za račun pogodbenega partnerja. Pogodbeni partner (v nadaljevanju naročnik) s podpisom naročilnice sporoča, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje, opisane v naročilnici in pod »pogoji prodaje« na portalu Privoščite.si.

Če naročnik brez podpisa naročilnice/pogodbe potrdi svojo akcijo, ki jo je v predogled prejel po elektronski pošti (ali celo poda popravke na videno) in poslal tržniku svoj odgovor, se AVTOMATSKO smatra, da je naročnik sprejel vse pogoje poslovanja izvajalca, ki so sicer navedeni tudi v naročilnici/pogodbi.

Naročnik mora v skladu z naročilnico upoštevati vse dogovorjene in zapisane pogoje le v primeru, da je ponudba, ki jo je podjetje Privoščite d.o.o., promoviralo na svoji spletni strani Privoscite.si, uspela (v dogovorjenem časovnem obdobju uporabniki zadostijo minimalnim potrebam nakupa za uspeh posamezne ponudbe). Podjetje Privoščite d.o.o. po svojih najboljših močeh in v skladu s poslovno prakso vodi promocijo posamezne ponudbe, naročnik pa na podlagi naročilnice/potrjene ponudbe/oglasa na podlagi predogleda, kot lastnik storitve/blaga, zagotavlja vse v naročilnici dogovorjene in zapisane pogoje v skladu z vsemi standardi izvedbene kakovosti (vsebina ponudbe, objavljene cene vključujejo DDV, zaloga in ostale bistvene sestavine ponudbe/oglasa). V kolikor naročnik v času veljavnosti kuponov ne zagotavlja storitve/ne dobavlja blaga, je podjetje Privoščite d.o.o. upravičeno do povračila že plačanih, a nekoriščenih kuponov, plus do povračila stroškov oglaševanja v višini 1.000,00 EUR + DDV.

Ponudba bo na spletni strani Privoščite d.o.o. objavljena v skladu z datumom, določenim v naročilnici. V kolikor ponudba v prvih 24 urah ne zabeleži plačila ali podjetje Privoščite d.o.o. ugotovi, da je ponudba zavajujoča, si pridržuje pravico do ukinitve akcije.

Vsaka ponudba, objavljena na podlagi potrjene pogodbe (oz. potrditve preko elektronske pošte pred uvedbo elektronskega sistema) s strani ponudnika, ostane vidna v zgodovini oz. arhivu. Izbris preteklih ponudb ni mogoč.

V kolikor naročnik dovoljuje nakupe direktno pri njem, brez predhodnega vplačila kupona preko spletne strani privoščite.si, je podjetje Privoščite d.o.o. upravičeno do povračila stroška v višini 5.000,00 EUR + DDV za vsako akcijo, ki so jo objavili v in za ime naročnika.

Podjetje Privoščite d.o.o. v nobenem trenutku ni lastnik storitev/blaga, ki jih oglašuje na svoji spletni strani Privoščite.si, zato tudi ne more biti odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve/blaga kot tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomankljivosti, ki morebiti lahko nastanejo med uporabo storitev/blaga, ki so bili del promocije. Za le-te odgovarja izključno naročnik, ki je lastnik posamezne storitve/blaga. Slike, objavljene pri ponudbi, so lahko simbolične. Slike zagotovi naročnik in odgovarja za objavo le teh. V primeru ugotovljenega naročnikovega zavajanja je podjetje Privoščite d.o.o. upravičeno do povračila stroškov oglaševanja v višini 1.000,00 EUR + DDV, podjetje Privoščite d.o.o. pa si pridružuje pravico po takojšnjem umiku akcije s portala privoscite.si.

Potrdila o plačilu (v nadaljevanju Kuponi) o nakupu določene storitve/blaga, se izdajo kupcu na njegovo ime oz. na imena, ki jih je naštel za nosilce Kuponov, po uspešno realizirani ponudbi. Kupon poleg imena vsebuje še druge podatke: številko kupona, ime lastnika (kupca), unikatno identifikacijsko kodo, opis storitve/blaga, rok koriščenja, kraj oz.naslov koriščenja in po potrebi tudi druge podatke. Vsi kuponi, ki jih v imenu naročnika izda Privoščite d.o.o. in, ki so tudi prikazani na spletni strani Privoščite.si ali z njo povezanimi drugimi spletnimi stranmi, so promocijske narave in se kupcem določene storitve/blaga izdajo po nižji,z naročnikom vnaprej dogovorjeni ceni. Kuponi so izdani na podlagi pravil, zapisanih v naročilnici, sklenjeni med podjetjem Privoščite d.o.o. in posameznim naročnikom storitve/blaga. Vse morebitne reklamacije rešujeta izključni kupec kupona in naročnik v zakonsko določenem reklamacijskem roku.

Kupec soglaša, da bo znesek za posamezno ponudbo zmanjšan z njegove kartice le v primeru uspešno realizirane ponudbe. V primeru, da posamezna ponudba ni uspela, kupcu storitev/blago ni obračunano in do koriščenja le-te nima pravice.

Za nakup storitve/blaga se od uporabnika zahteva registracija. Nakup brez registracije na spletni strani Privoščite.si ni mogoč. V primeru plačila preko UPN naloga več kot 5 dni po roku, ko le-tega ne moremo več sprejeti in moramo sredstva vrniti, vam pri vračilu sredstev odštejemo naš strošek vračila v višini 0,85€ (oz. po trenutnem ceniku Banke Koper).

Dodatna specifična pravila koriščenja kupona storitve/blaga:

  • vrednost kupona velja le za storitev/blago, opisano v ponudbi na spletni strani Privoščite.si in na kuponu, ne pa tudi za morebitne stroške poštnine ali druge manipulativne stroške, razen če to ni posebej navedeno že v ponudbi, objavljeni na spletni strani;
  • število dovoljenih nakupov kuponov je vedno določeno znotraj ponudbe na spletni strani Privoščite.si;
  • za morebitno izgubo ali krajo kupona nista odgovorna ne Privoščite d.o.o. in ne naročnik storitve/blaga;
  • kupona se ne da kombinirati z drugimi ugodnostmi oz.darilnimi kuponi, kot tudi ne prodajati drugim osebam, razen ko je to izrecno dovoljeno na posamezni ponudbi;
  • vsak kupon, ki ni oz. ne bo koriščen v skladu s pravili, bo veljal za neveljavnega;
  • rok koriščenja kupona se izteče na datum, označen na samem kuponu in se ga ne da podaljšati.

KUPONI SE OB PREJEMU PLAČILA AVTOMATSKO AKTIVIRAJO V PROFILU KUPCA IN KUPEC LAHKO TAKOJ UNOVČI PO NAVODILIH, KI SO NAVEDENA NA KUPONU POD "OPOMBE". 

Z nakupom kupona se smatra, da sta kupec in naročnik v celoti prebrala, razumela in sprejela Prodajne pogoje.

Bi si radi privoščili več za manj denarja? Prijavite se na enovice!