Pogoji poslovanja

Storitve, ki jih ponuja podjetje Privoščite d.o.o. prek portala Privoščite.si, so storitve upravljanja s spletno stranjo, nadzora nad finančnimi transakcijami, organizacije in posredovanja pri prodaji, ter promocija ponudb prek spletne strani. Uporabniki se strinjajo z sms obveščanjem, v kolikor so se včlanili v brezplačni sms klub Privoščite.si. 

Pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno stran Privoščite.si. Z registracijo uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in sprejel Pogoje poslovanja, Prodajne pogoje in Izjavo o zasebnosti. V primeru, da se uporabnik z njimi ne strinja, ga pozivamo, da nemudoma preneha uporabljati in dostopati do spletne strani Privoščite.si.

Podjetje Privoščite d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. V kolikor uporabnik navkljub zamenjavam in izbrisom nadaljuje z uporabo strani Privoščite.si, le-ta avtomatično sprejema spremenjene pogoje. Uporabnik je odgovoren za zaščito svojih uporabniških imen in gesel, ki jih je kot uporabnik uporabil za dostop do spletne strani Privoščite.si. Uporabnik se tudi zaveda, da lahko pride do tehničnih težav na spletni strani in da za le-te v nobeni meri ne odgovarja podjetje Privoščite d.o.o. Dolžnost uporabnika je, da uporablja spletno stran Privoščite.si v skladu s pravili Republike Slovenije kot tudi s temeljnimi moralnimi in etičnimi načeli. Uporabnik ne sme za svoj ali tuj račun oglaševati kakršnekoli ponudbe brez predhodnega dovoljenja s strani podjetja Privoščite d.o.o., še posebej pa ne sme nagovarjati drugih uporabnikov, da se pridružijo spletnim stranem, ki so posredna ali neposredna konkurenca spletni strani Privoscite.si.

Vsebine spletne strani Privoščite.si so last omenjene spletne strani in so kot take zaščitene z zakonom, lahko pa se uporabijo ob dovoljenju podjetja Privoščite d.o.o. (avtorja in lastnika spletne strani Privoščite.si), ki ima vse pravice nad dizajnom spletne strani ter vsemi tekstovnimi in slikovnimi vsebinami. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje, povezovanje, prenos, objavljanje ali menjavanje vseh vsebin na Privoščite.si brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Privoščite d.o.o.

Privoščite.si deluje z namenom dobre poslovne prakse, vendar v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne prekinitve delovanja kot tudi ne za točnost informacij s strani posameznega ponudnika. Uporabnik uporablja spletno stran na svojo lastno odgovornost. To se nanaša na morebitno nastalo škodo kot posledico napake, brisanja, prekinitve, računalniškega virusa, okvare, počasnega delovanja ali prekinitvijo dostopa do svetovnega spleta, krajo, prekinitvijo pogodbe, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom ali kakršnokoli drugo obliko zlorabe dobre poslovne prakse.

Podjetje Privoščite d.o.o. nadzoruje vse dodane vsebine, predvsem pa tiste, ki so dodane s strani uporabnikov z namenom zagotavljanja varnosti, poštenosti in spoštovanja načel, danih s strani Republike Slovenije. Skladno s tem si podjetje Privoščite d.o.o. pridržuje pravico po umiku katerekoli vsebine, uporabniškega računa in dostopa, ne da bi o tem morala obvestiti uporabnika. Uporabnik soglaša, da so vse interaktivne vsebine, še posebno pa izmenjava sporočil preko e-pošte, chata, foruma ali kateregakoli drugega načina interaktivnosti javnega značaja in torej brez statusa zaupnih informacij. V skladu z zadnjim stavkom ima podjetje Privoščite d.o.o. pravico nadzora nad vsemi oblikami izmenjave podatkov brez predhodnega obvestila uporabnika ali njihovega dovoljenja. Podjetje Privoščite d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za dodane vsebine s strani uporabnika na spletni strani Privoščite.si.

Podjetje Privoščite d.o.o. ni odgovorno za morebitni strošek ali škodo, narejeno na podlagi uporabnikovega koriščenja informacij na spletni strani Privoščite.si.

Uporaba spletne strani Privoščite.si je prepovedana za vse osebe, mlajše od 14. leta starosti.

Spletna stran Privoščite.si se zavzema za sporazumno reševanje vseh sporov. V kolikor to ni mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z registracijo oz. odprtjem uporabniškega računa na spletni strani Privoščite.si uporabnik sporoča, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel Pogoje poslovanja in Prodajne pogoje.

Hitri kontakt

040 711 743