MENU
Košarica Turizem Lokalna ponudba Izdelki Vzmetnice IR Paneli

VSAK DAN ENA VINJETA ZA VAS! BREZ ŽREBA!

VSAK DAN ENA VINJETA ZA VAS! BREZ ŽREBA!

Zaradi zadovoljstva naših uporabnikov in na njihovo željo vam dajemo še eno možnost, da si letošnjo vinjeto pridobite z znanjem in hitrostjo POPOLNOMA BREZPLAČNO.

Vse, kar morate storiti, je, da sodelujete v našem SMS KVIZU. Odgovorite na naša vprašanja v kvizu (10 vprašanj) čim hitreje in bodite najhitrejši, tako bo vinjeta vaša! Ne pozabite: NI ŽREBA! Vsak dan bomo najhitrejšemu izmed sodelujočih podarili eno vinjeto – BREZ ŽREBA!

Sodelujete tako, da pošljete SMS s ključno besedo KVIZ na številko 4433 in vinjeta je lahko vaša! Splošne pogoje kviza najdete tukaj.

VINJETAVINJETA

Cena prejetega SMS sporočila je 0,49€. Splošni pogoji so objavljeni tukaj. S sodelovanjem se strinjate s sprejemanjem BREZPLAČNIH SMS sporočil. Odjava: PRIVOSCITE STOP NA 4433. Cena poslanega sporočila po ceniku vašega operaterja. Sodelujoči v nagradni igri potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in da pristanejo na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Organizator: Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

1. Organizator nagradne igre Hitri prsti

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu „Hitri prsti“, katere organizator je Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519 (v nadaljevanju organizator).

Ponudnik storitve je 12media d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, matična številka 2091682, davčna številka SI99968665 v sodelovanju s SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin..

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

2. Opis nagradne igre

Nagradni kviz Hitri prsti temelji na znanju uporabnikov. Uporabnik sodeluje tako, da na številko 4433 pošlje SMS s ključno besedo KVIZ. Kviz Hitri prsti vsebuje 10 vprašanj, na katera mora uporabnik čim hitreje pravilno odgovoriti.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let. Uslužbenci organizatorja in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Trajanje nagradne igre

Nagradni kviz poteka od vključno 15.1.2015 do vključno 30.1.2015 do 24.00 ure.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splosni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabniki ponudnika poti Telekom Slovenije in Tušmobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo KVIZ na številko 4433. Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev, objavljenih na www.privoscite.si in da ima na razpolago 2 minuti , da odgovori na prejeto zastavljeno vprašanje. Če se z njimi strinja, pošlje DA IME na 4433. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,49 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vseh 10 zastavljenih vprašanj, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in če je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje ali ne.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Uporabniki ponudnika poti Si.mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo KVIZ na številko 4433. Ob prvem sodelovanju mora uporabnik potrditi sodelovanje (Odgovorite z DA za sodelovanje. V Kvizu je potrebno oddati odgovor v 2 minutah. Srecno! Potrdi placilo zneska 0,49 EUR. (Maksimalno placilo posameznega dogodka 200x v tednu) Za potrditev odgovori z DA! Preklici narocnino s kljucno besedo STOP). V kolikor uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,49 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vseh 10 zastavljenih vprašanj, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in če je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje ali ne.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Organizator in ponudnik ne odgovarjata za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne . Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.

2.3. Nagrajevanje

Nagrade:

16x vinjeta (nagrada bo izplačana v denarni obliki 110,00 EUR z nakazilom na TRR)

Vsak dan podarimo eno dnevno nagrado med vsemi, ki bodo od 00:00 do 24:00 ure prejšnjega dne v celoti pravilno rešili kviz Hitri prsti (tj. pravilno odgovorili na vseh 10 vprašanj), a nagrado bo prejel le najhitrejši uporabnik posameznega tekmovalnega dneva. Če dva ali več uporabnikov odgovori na vseh 10 zastavljenih vprašanj istočasno, prejme nagrado uporabnik, ki je v tistem dnevu odgovoril prvi. Če nihče od uporabnikov ne odgovori pravilno na vseh 10 vprašanj, bo nagrada podeljena uporabniku, ki je odgovoril na največ vprašanj pravilno, če je teh uporabnikov več, nagrado prejme uporabnik, ki je najhitreje odgovoril na največ vprašanj Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni eno vinjeto.

Odgovornost podeljevanja nosi družba Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

2.4. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

Nagrajenca bomo o nagradi obvestili prek SMS sporočila ali telefonskega klica. Pozvan bo k posredovanju svojih podatkov (ime, priimek, naslov in davčna številka). Pridržujemo si pravico do objave imena in kraja bivanja, na spletni strani www.privoscite.si.

2.5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po dogovoru z organizatorjem, najkasneje v roku 15 dni od konca nagradnega kviza.

Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec organizatorju v 5 dneh po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR in ime banke, pri kateri ima nagrajenec odprt račun - na mail info@privoscite.si (s pripisom: Hitri prsti). Nadalje nagrajenec s strani organizatorja na svoj elektronski naslov prejme izpolnjeno izjavo, ki jo mora podpisano organizatorju poslati v roku 5 dni od prejema, in sicer na naslov Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, s pripisom: Hitri prsti.

Če se dobitnik nagrad na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v 5 dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni eno vinjeto.

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

2.6. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

2.7. Plačilo storitve

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Telekom Slovenije, d. d., Si.mobil, d. d. in Tušmobil, d. o. o..

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.

2.8. Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Si.mobil in Tušmobil). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Tušmobil. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
IMS Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemska spo. 0
IMS SMS Poštar Naročene IMS informacije   0
IMS Ključna beseda Info. na zahtevo IMS 5 0,49

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S potrditvenim SMS sporočilom oz. sodelovanjem, uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS in se strinja, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradne igre (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcu storitve podjetje 12media d.o.o. in Sedem d.o.o.

4. Privoscite.si SMS klub

Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradni igri, bodo včlanjeni v brezplačni Privoščite.si klub. Uporabnik, se strinja s tem, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil Privoščite.si, v skladu s splošnimi pogoji Privoščite.si, ki so objavljeni na: www.privoscite.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Privoščite.si, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Privoščite.si lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov. Včlanitev v Privoščite.si klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz Privoščite.si kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 4433 pošlje SMS sporočilo z vsebino PRIVOSCITE STOP. Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcu storitve 12media, d. o. o.

Povratna SMS-sporočila iz kluba so za uporabnika BREZPLAČNA. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

  • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
  • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
  • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije:

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre.

7. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

Kontakt

Sedem d.o.o., iMS reklamacijska služba, Telefon: 08 200 12 81, E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00 ure

Bi si radi privoščili več za manj denarja? Prijavite se na enovice!