Splošni pogoji za ključno besedo VINJETA

1. Organizator nagradne igre 'Hitri prsti za VINJETO 2016' - v nadaljevanju 'VINJETA'!

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri 'VINJETA', katere organizator je Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519.

Ponudnik storitve je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična št: 3773795000, davčna št: SI10703519 (v nadaljevanju organizator).

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

2. Opis nagradne igre

Nagradna igra 'VINJETA' temelji na znanju uporabnikov. Uporabnik sodeluje tako, da na številko 3090 pošlje SMS s ključno besedo VINJETA. Uporabnik mora pravilno odgovoriti na zastavljena nagradna vprašanja (10 vprašanj).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki lahko sodelujejo večkrat in si tako povečajo možnost biti najhitrejši in s tem prejema nagrade. Uslužbenci organizatorja in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno nagradno igro, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Trajanje nagradne igre

Nagradni kviz poteka od 16/11/2015 do 24/12/2015 do 24.00 ure ter od 11/01/2016 do 20/01/2016 do 24.00.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabniki ponudnika poti Telekom Slovenije (Debitel) in Tušmobil (Telemach mobil)

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA na številko 3090. Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev, objavljenih na www.privoscite.si in odgovori na prejeto zastavljeno vprašanje. Če se z njimi strinja, pošlje DA na 3090. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,49 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vseh 10 (deset) zastavljenih vprašanj, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in ali je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje, skoraj najhitreje ali ne dovolj hitro.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Uporabniki ponudnika poti Si.mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA na številko 3090. Ob prvem sodelovanju mora uporabnik potrditi sodelovanje (Splošni pogoji so objavljeni na www.privoscite.si. Potrdi plačilo zneska 0,49 EUR (Maksimalno plačilo posameznega dogodka 25x v tednu) Za potrditev odgovori z DA! Prekliči naročnino s 
ključno besedo). Za potrditev odgovori z DA. Preklici narocnino s kljucno besedo STOP)
. V kolikor uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,49 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vseh 10 (deset) vprašanj, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in ali je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje, skoraj najhitreje ali ne dovolj hitro.

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Organizator ne odgovarja za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne. Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.

2.3. Nagrajevanje

Nagrade:

49x vinjeta (nagrada bo izplačana v denarni obliki 110,00 EUR, z nakazilom na TRR)

Vsakih 24 ur* podarimo eno dnevno nagrado med vsemi, ki bodo od 00:00 do 24:00 ure določenega dne v celoti pravilno rešili kviz 'VINJETA' (tj. pravilno odgovorili na vseh 10 vprašanj), a nagrado bo prejel le najhitrejši uporabnik posameznega tekmovalnega ciklusa (24 ur). Če dva ali več uporabnikov odgovori na vseh 10 zastavljeniha vprašanj v enakem času, prejme nagrado uporabnik, ki je v tistem tekmovalnem ciklusu prvi pravilno odgovoril na vprašanja. Če nihče od uporabnikov ne odgovori pravilno na vseh 10 vprašanj, nagrada za tisti tekmovalni ciklus ne bo podeljena. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni 1 vinjeto (nakazilo 110,00 EUR na trr) - ista telefonska številka se šteje kot isti nagrajenec.

Nagrado bomo podelili:

 • 17/11 (najhitrejšemu dne 16. november)
 • 18/11 (najhitrejšemu dne 17. november)
 • 19/11 (najhitrejšemu dne 18. november)
 • 20/11 (najhitrejšemu dne 19. november)
 • 23/11 (najhitrejšemu dne 20. november)
 • 23/11 (najhitrejšemu dne 21. november)
 • 23/11 (najhitrejšemu dne 22. november)
 • 24/11 (najhitrejšemu dne 23. november)
 • 25/11 (najhitrejšemu dne 24. november)
 • 26/11 (najhitrejšemu dne 25. november)
 • 27/11 (najhitrejšemu dne 26. november)
 • 30/11 (najhitrejšemu dne 27. november)
 • 30/11 (najhitrejšemu dne 28. november)
 • 30/11 (najhitrejšemu dne 29. november)
 • 01/12 (najhitrejšemu dne 30. november)
 • 02/12 (najhitrejšemu dne 01. december)
 • 03/12 (najhitrejšemu dne 02. december)
 • 04/12 (najhitrejšemu dne 03. december)
 • 07/12 (najhitrejšemu dne 04. december)
 • 07/12 (najhitrejšemu dne 05. december)
 • 07/12 (najhitrejšemu dne 06. december)
 • 08/12 (najhitrejšemu dne 07. december)
 • 09/12 (najhitrejšemu dne 08. december)
 • 10/12 (najhitrejšemu dne 09. december)
 • 11/12 (najhitrejšemu dne 10. december)
 • 14/12 (najhitrejšemu dne 11. december)
 • 14/12 (najhitrejšemu dne 12. december)
 • 14/12 (najhitrejšemu dne 13. december)
 • 15/12 (najhitrejšemu dne 14. december)
 • 16/12 (najhitrejšemu dne 15. december)
 • 17/12 (najhitrejšemu dne 16. december)
 • 18/12 (najhitrejšemu dne 17. december)
 • 21/12 (najhitrejšemu dne 18. december)
 • 21/12 (najhitrejšemu dne 19. december)
 • 21/12 (najhitrejšemu dne 20. december)
 • 22/12 (najhitrejšemu dne 21. december)
 • 23/12 (najhitrejšemu dne 22. december)
 • 24/12 (najhitrejšemu dne 23. december)
 • 28/12 (najhitrejšemu dne 24. december)
  in
 • 12/01 (najhitrejšemu dne 11. januar)
 • 13/01 (najhitrejšemu dne 12. januar)
 • 14/01 (najhitrejšemu dne 13. januar)
 • 15/01 (najhitrejšemu dne 14. januar)
 • 16/01 (najhitrejšemu dne 15. januar)
 • 17/01 (najhitrejšemu dne 16. januar)
 • 18/01 (najhitrejšemu dne 17. januar)
 • 19/01 (najhitrejšemu dne 18. januar)
 • 20/01 (najhitrejšemu dne 19. januar)
 • 21/01 (najhitrejšemu dne 20. januar)

Odgovornost podeljevanja nosi družba Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

2.4. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

Nagrajenca bomo naslednji delovni dan po izteku posameznega 24-urnega ciklusa nagradne igre o nagradi obvestili prek SMS sporočila in telefonskega klica. Pozvan bo k posredovanju svojih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, naslov in davčna številka ter kratka izjava ob prejemu nagrade ter slika (slika nagrajenca)). Pridržujemo si pravico do objave imena, kraja bivanja ter izjave in slike nagrajenca, na spletni strani www.privoscite.si.

2.5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po dogovoru z organizatorjem,  najkasneje v roku 15 dni od konca nagradnega kviza.

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec (telefonska številka z najhitrejšim rezultatom) ni prejemnik nagrade v kateri od preteklih nagradnih iger, v zadnjih 6 mesecih. (Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Privoščite d.o.o. in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Privoščite d.o.o.. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Privoščite d.o.o. in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Privoščite d.o.o. pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.)
Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec organizatorju v 5 dneh po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, IBAN (ter banko pri kateri ima odprt račun) in kratko izjavo ob prejemu nagrade ter svojo sliko - na mail info@privoscite.si (s pripisom: 'Hitri prsti VINJETA'). Nadalje nagrajenec s strani organizatorja na svoj elektronski naslov prejme izpolnjeno izjavo, ki jo mora podpisano organizatorju poslati v roku 5 dni od prejema, in sicer na naslov Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, s pripisom: 'Hitri prsti VINJETA'.

Če se dobitnik nagrade na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v 5 dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni eno vinjeto.

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

2.6. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

2.7. Plačilo storitve

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. ter Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Si.mobil, d. d. in Telemach mobil d.o.o. (prej Tušmobil, d. o. o.).

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.

2.8. Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Debitel, Si.mobil in Telemach mobil (prej Tušmobil)). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa Privoščite.si: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach mobil. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil in Telemach mobil (prej Tušmobil).

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka/mobilne vsebine Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
Privoščite.si Samostojna št. Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 4 0,49

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S potrditvenim SMS sporočilom oz. sodelovanjem, uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve Privoščite.si in se strinja, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradne igre (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

4. Privoscite.si SMS klub

Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradni igri, bodo včlanjeni v brezplačni Privoščite klub. Uporabnik se strinja s tem, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil Privoščite.si, v skladu s splošnimi pogoji Privoščite.si, ki so objavljeni na: www.privoscite.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Privoščite.si, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Privoščite.si lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov. Včlanitev v Privoščite.si klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz Privoščite kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3090 pošlje SMS sporočilo z vsebino »KLJUČNA BESEDA« STOP (v tem primeru VINJETA STOP).

Povratna SMS-sporočila iz kluba so za uporabnika BREZPLAČNA. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter postopkom plačila dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre.

7. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Kontakt

PRIVOŠČITE d.o.o., reklamacijska služba, Telefon: 040 711 743, E-mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 09:00 – 15:00 ure.

Hitri kontakt

040 711 743