Splošni pogoji za ključno besedo PARFUM

1. Organizator nagradne igre 'Hitri prsti za PARFUM' - parfum po izbiri, v vrednosti do 80€ (v nadaljevanju 'Hitri prsti za PARFUM')!

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri 'Hitri prsti za PARFUM', katere organizator je Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519.

Ponudnik storitve je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična št: 3773795000, davčna št: SI10703519 (v nadaljevanju organizator).

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

2. Opis nagradne igre

Nagradna igra 'Hitri prsti za PARFUM' temelji na znanju uporabnikov. Uporabnik sodeluje tako, da na številko 3090 pošlje SMS s ključno besedo PARFUM. Uporabnik mora pravilno odgovoriti na zastavljeno nagradno vprašanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki lahko sodelujejo večkrat in si tako povečajo možnost prejema nagrade. Uslužbenci organizatorja in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Trajanje nagradne igre

Nagradni kviz poteka od 25/05/2015 do 03/06/2015 do 24.00 ure ter od 31/08/2015 do 09/09/2015 do 24.00 ure.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splosni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabniki ponudnika poti Telekom Slovenije (Debitel) in Tušmobil (Telemach)

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PARFUM na številko 3090. Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev, objavljenih na www.privoscite.si in da ima na voljo 2 minuti, da odgovori na prejeto zastavljeno vprašanje. Če se z njimi strinja, pošlje DA na 3090. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Če je uporabnik potrdil splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vsa 3 zastavljena vprašanja, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in ali je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje, skoraj najhitreje ali ne dovolj hitro.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Uporabniki ponudnika poti Si.mobil

Uporabnik za začetek pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PARFUM na številko 3090. Ob prvem sodelovanju mora uporabnik potrditi sodelovanje (Splošni pogoji so objavljeni na www.privoscite.si. Potrdi plačilo zneska 0,99 EUR (Maksimalno plačilo posameznega dogodka 25x v tednu) Za potrditev odgovori z DA! Prekliči naročnino s 
ključno besedo). Za potrditev odgovori z DA. Preklici narocnino s kljucno besedo STOP)
. V kolikor uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme prvo plačljivo SMS sporočilo (0,99 EUR) s prvim vprašanjem. Če je njegov odgovor pravilen, prejme naslednje plačljivo SMS sporočilo z naslednjim vprašanjem. Če njegov odgovor ni pravilen, prejme plačljivo SMS sporočilo, da je njegov odgovor napačen in da naj poskusi ponovno z novim sklopom vprašanj. Ko uporabnik odgovori pravilno na vsa tri vprašanja, prejme brezplačno SMS sporočilo, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno in ali je od vseh uporabnikov odgovoril najhitreje, skoraj najhitreje ali ne dovolj hitro.

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

Uporabnik splošne pogoje potrdi le ob prvem sodelovanju v nagradni igri.

Organizator ne odgovarja za zakasnele, izgubljene ali nepopolne odgovore/glasove oz. za odgovore, ki niso bili prejeti oz. dostavljeni. Vse takšne prijave so neveljavne. Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.

2.3. Nagrajevanje

Nagrade:

5x PARFUM v vrednosti do 80€ po REDNI in ne znižani ceni (nagrajenec izbira med parfumi, ki so na zalogi - objavljeni na spletni strani, kjer je jasno navedena tako polna, kot tudi znižana cena.).

Vsakih 48 ur podarimo eno dnevno nagrado med vsemi, ki bodo od 00:00 do 24:00 ure v dveh preteklih dnevih (točneje v 48 urah) v celoti pravilno rešili kviz 'Hitri prsti za PARFUM' (tj. pravilno odgovorili na vsa 3 vprašanja), a nagrado bo prejel le najhitrejši uporabnik posameznega tekmovalnega ciklusa (48 ur). Če dva ali več uporabnikov odgovori na vsa 3 zastavljena vprašanja istočasno, prejme nagrado uporabnik, ki je v tistem tekmovalnem ciklusu prvi pravilno odgovoril na vprašanja. Če nihče od uporabnikov ne odgovori pravilno na vsa 3 vprašanja, bo nagrada podeljena uporabniku, ki je odgovoril na največ vprašanj pravilno. Če je teh uporabnikov več, nagrado prejme uporabnik, ki je najhitreje pravilno odgovoril na največ vprašanj. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni en parfum.

Nagrado bomo podelili:

 • 27/5 (najhitrejšemu v 48 urah dne 25. in 26. maj)
 • 29/5 (najhitrejšemu v 48 urah dne 27. in 28. maj)
 • 01/06 (najhitrejšemu v 48 urah dne 29. in 30. maj)
 • 02/06 (najhitrejšemu v 48 urah dne 31. maj in 01. junij)
 • 04/06 (najhitrejšemu v 48 urah dne 02. in 03. junij)
 • 02/09 (najhitrejšemu v 48 urah dne 31. avgusta in 01. septembra)
 • 04/09 (najhitrejšemu v 48 urah dne 02. in 03. septembra)
 • 07/09 (najhitrejšemu v 48 urah dne 04. in 05. septembra)
 • 08/09 (najhitrejšemu v 48 urah dne 06. in 07. septembra)
 • 10/09 (najhitrejšemu v 48 urah dne 08. in 09. septembra)

Odgovornost podeljevanja nosi družba Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

2.4. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

Nagrajenca bomo naslednji delovni dan po izteku posameznega 48-urnega ciklusa nagradne igre o nagradi obvestili prek SMS sporočila ali telefonskega klica. Pozvan bo k posredovanju svojih podatkov (ime, priimek, naslov in davčna številka). Pridržujemo si pravico do objave imena in kraja bivanja, na spletni strani www.privoscite.si.

2.5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po dogovoru z organizatorjem, najkasneje v roku 15 dni od konca nagradne igre (nagrajenec nagrado osebno prevzame na sedežu organizatorja ali mu jo organizator pošlje, proti plačilu za poštnino).

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec (telefonska številka z najhitrejšim rezultatom) ni prejemnik nagrade v kateri od preteklih nagradnih iger, v zadnjih 6 mesecih.

Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec organizatorju v 5 dneh po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčno številko - na mail info@privoscite.si (s pripisom: 'Hitri prsti za PARFUM'). Nadalje nagrajenec s strani organizatorja na svoj elektronski naslov prejme izpolnjeno izjavo, ki jo mora podpisano organizatorju poslati v roku 5 dni od prejema, in sicer na naslov Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, s pripisom: 'Hitri prsti za PARFUM'.

Če se dobitnik nagrade na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v 5 dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado, to pomeni en parfum.

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

2.6. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

2.7. Plačilo storitve

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. ter Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Si.mobil, d. d. in Tušmobil, d. o. o..

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.

2.8. Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Debitel, Si.mobil, Tušmobil in Telemach). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa Privoščite.si: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Tušmobil / Telemach. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka/mobilne vsebine Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
Privoščite.si Samostojna št. Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0,00
Privoščite.si Samostojna št. Info. na zahtevo Privoščite.si 5 0,99

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S potrditvenim SMS sporočilom oz. sodelovanjem, uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve Privoščite.si in se strinja, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS nagradne igre (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

4. Privoscite.si SMS klub

Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradni igri, bodo včlanjeni v brezplačni Privoščite klub. Uporabnik se strinja s tem, da podjetje Privoščite d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil Privoščite.si, v skladu s splošnimi pogoji Privoščite.si, ki so objavljeni na: www.privoscite.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Privoščite.si, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Privoščite.si lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov. Včlanitev v Privoščite.si klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz Privoščite kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3090 pošlje SMS sporočilo z vsebino »KLJUČNA BESEDA« STOP (v tem primeru PARFUM STOP).

Povratna SMS-sporočila iz kluba so za uporabnika BREZPLAČNA. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter postopkom plačila dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre.

7. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Kontakt

PRIVOŠČITE d.o.o., reklamacijska služba, Telefon: 040 711 743, E-mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 09:00 – 15:00 ure.

 

Hitri kontakt

040 711 743