Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na Facebooku

1. Pravila in pogoji sodelovanja

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah, objavljenih na uradni Facebook strani podjetja Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, matična številka: 3773795, ID za DDV: SI10703519.

Izvajalec storitve je Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, matična št: 3773795000, davčna št: SI10703519 (v nadaljevanju izvajalec).

Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.privoscite.si.

​Nagradne igre, ki jih organiziramo, niso pod domeno družbenega omrežja Facebook. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Facebook. Facebook je v tem primeru le gostitelj. 

Kadar kot soorganizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner izvajalca (organizatorja), ta zagotovi nagrade, izvajalec pa izvede nagradno žrebanje ter izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook profilih, kakor  je določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner izvajalca, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih soorganizatorja, vse aktivnosti tega prevzame izvajalec, ne pa tudi kazenske odgovornosti.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let.

Ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Privoščite d.o.o. ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

- strošek dostopa do interneta;
- strošek prenosa podatkov z interneta.

Uslužbenci izvajalca in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij ter pokroviteljev, povezanih z omenjeno nagradno igro, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna.

2.1. Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

2.2. Sodelovanje v nagradni igri

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri bodo objavljeni na www.privoscite.si.

2.3. Trajanje nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma ostalih zahtevanih podatkov) si izvajalec pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če izvajalec ugotovi, da:

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali - Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
- v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

2.4. Nagrajevanje

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

Odgovornost podeljevanja nosi Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin, razen, če je drugače navedeno (soorganizator).

2.5. Obveščanje in objavljanje nagrajencev

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja izvajalec kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«).

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

2.6. Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti izvajalec oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo le-ta nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati. Izvajalec nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado.

Izvajalec bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan izvajalcu predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, TRR in davčno številko.) S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze izvajalca do dobitnika.

2.7. Dodatne informacije o nagradni igri

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.privoscite.si.

3. Kršitve

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

4. Kontakt

PRIVOŠČITE d.o.o., reklamacijska služba, Telefon: 040 711 743, E-mail: info@privoscite.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 09:00 – 15:00 ure.

Hitri kontakt

040 711 743